Instrukcja obsługi aplikacji do zamawiania paliw lotniczych

Krok 1 - Logowanie

Przejdź na stronę sklep.warteraviation.com.
Zaloguj się na swoje konto, podawając swój email oraz hasło. 

Jeśli nie masz konta kliknij przycisk "Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Krok 2 - Zamówienie

Po pomyślnym zalogowaniu, zostaniesz przekierowany na stronę realizacji zamówienia. Wybierz lotnisko oraz rodzaj paliwa a następnie określ ilość litrów które chcesz zatankować oraz określ kiedy chcesz odebrać paliwo. 

Następnie kliknij przycisk "zapłać".  Zostaniesz przekierowany na stronę płatności gdzie będziesz mógł dokonać płatności za swoje zamówienie. 

Krok 3 - Realizacja zamówienia

Po pomyślnej płatności będziesz mógł odebrać zamówione paliwo w wybranym dystrybutorze na wybranym lotnisku.

Zapamiętaj swój numer klienta - będziesz musiał go wpisać na dystrybutorze w celu odbioru paliwa. 

Po zasileniu konta środkami finansowymi poczekaj minimum 60 sekund zanim zaczniesz tankować - ten czas jest niezbędny do przetworzenia danych przez serwer

Krok 4 - Odbiór zamówienia

Na lotnisku, udaj się do wybranego dystrybutora.
Postępuj zgodnie z instrukcją:

  • Wciśnij na tankomacie „ENTER”
  • Wybierz 2 „Wydanie Awaryjne” i wpisz na klawiaturze otrzymany 10-cyfrowy numer klienta i zatwierdź przyciskiem "ENTER"
  • Wybierz numer dystrybutora (jeśli dystrybutorów jest więcej niż 1) i zatwierdź „ENTER”
  • Można tankować

Pomyślnych lotów!

Masz pytania? 

Odwiedź zakładkę "Często zadawane pytania" lub skontaktuj się z nami

WARTER AVIATION NALEŻY DO WARTER FUELS

© Copyright 2023 WARTER AVIATION
All Rights Reserved
DESIGNED BY HERC MEDIA

WARTER Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000005242, NIP: 7122656610, REGON: 432269360, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50.000,00 zł w całości wpłaconym.