Często zadawane pytania

W przypadku nie zrealizowania opłaconego zamówienia, w ciągu 7 dni roboczych od wprowadzonej daty odbioru paliwa otrzymasz zwrot środków na podane przy rejestracji konto. 

Fakturę za zakup paliwa otrzymasz w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. Jeśli wybrałeś opcję E-paragon, zostanie on przesłany na twój adres mail podany przy rejestracji w ciągu 5 minut od pomyślnej realizacji transakcji.

Aby zmienić dane do faktury, skontaktuj się z naszą obsługą w formie mailowej. Pamiętaj aby pisać z adresu mail, podanego przy rejestracji. 

Nie musisz nic robić. W przypadku częściowego zrealizowania opłaconego zamówienia, w ciągu 7 dni roboczych od wprowadzonej daty odbioru paliwa otrzymasz zwrot środków na podane przy rejestracji konto.

Jeśli nie zdążyłeś odebrać zamówienia we wskazanym terminie, musisz dokonać zamówienia ponownie. Opłacona kwota za twoje poprzednie zamówienie, zostanie w całości zwrócona na twoje konto w ciągu 7 dni roboczych od planowanej daty odebrania paliwa. 

WARTER AVIATION NALEŻY DO WARTER FUELS

© Copyright 2023 WARTER AVIATION
All Rights Reserved
DESIGNED BY HERC MEDIA

WARTER Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 5, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000005242, NIP: 7122656610, REGON: 432269360, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 50.000,00 zł w całości wpłaconym.